Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Placówka Opiekuńczo - Wychowawczą Typu Rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie

http://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|13|
Spis informacji publicznych (13)
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Solecki
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Teresa Felczak
Data wytworzenia informacji:  05.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  30.04.2024 10:39
Data weryfikacji:   30.04.2024 10:39
Data ostatniej zmiany:   30.04.2024 10:40 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Solecki
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Teresa Felczak
Data wytworzenia informacji:  07.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 12:38
Data weryfikacji:   08.05.2023 12:38
Data ostatniej zmiany:   08.05.2023 12:38 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Solecki
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Teresa Felczak
Data wytworzenia informacji:  08.03.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.05.2022 16:40
Data weryfikacji:   05.05.2022 16:40
Data ostatniej zmiany:   05.05.2022 16:40 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Teresa Felczak
Data wytworzenia informacji:  05.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.05.2021 16:00
Data weryfikacji:   04.05.2021 16:01
Data ostatniej zmiany:   04.05.2021 16:01 Rejestr zmian
Raport o stanie zapewnienia dostępności - za rok 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Teresa Felczak
Data wytworzenia informacji:  16.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.03.2021 16:29
Data weryfikacji:   29.03.2021 16:29
Data ostatniej zmiany:   29.03.2021 16:29 Rejestr zmian
Uchwała NR 279/2014 Zarządu Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  15.01.2015
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2021 17:58
Data weryfikacji:   06.02.2021 17:59
Data ostatniej zmiany:   06.02.2021 17:59 Rejestr zmian

Uchwała NR 279/2014 Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie zattrudnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego nr 5 z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Słoneczna 13.

Uchwała NR XI/118/2014 Rady Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  15.01.2015
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2021 17:43
Data weryfikacji:   06.02.2021 17:44
Data ostatniej zmiany:   06.02.2021 17:45 Rejestr zmian

Uchwała Nr XI/118/2014 z dnia 23.12.2014 w sprawie nadania Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 5 z siedzibą w Nowej Rudzie ul.Słoneczna 13.

Uchwała nr 280/2014 Zarządzu Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  15.01.2015
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2021 17:35
Data weryfikacji:   06.02.2021 17:36
Data ostatniej zmiany:   06.02.2021 17:36 Rejestr zmian

Uchwała nr 280/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 5 z siedzibą w Nowej Rudzie ul.Słoneczna 13.

Protokół kontroli
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  31.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2021 17:06
Data weryfikacji:   06.02.2021 17:25
Data ostatniej zmiany:   06.02.2021 17:25 Rejestr zmian

Zarządzenie nr 34/2018 Dyrektora P.C.P.R w Kłodzku z dnia 31.12.2018 w sprawie przyjęcia planu kontoli na 2019

Wystąpienie pokontrolne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  31.12.2017
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2021 17:19
Data weryfikacji:   06.02.2021 17:25
Data ostatniej zmiany:   06.02.2021 17:25 Rejestr zmian

Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.10.2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Danuta Liszewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Teresa Felczak
Data wytworzenia informacji:  05.03.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2020 11:11
Data weryfikacji:   07.05.2020 11:11
Data ostatniej zmiany:   07.05.2020 11:12 Rejestr zmian
Uchwałą nr XI/117/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dariusz Kłonowski-Przewodniczący Rady Kłodzkiego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Teresa Felczak
Data wytworzenia informacji:  23.12.2014
Data wprowadzenia do BIP:  28.05.2019 11:44
Data weryfikacji:   28.05.2019 11:47
Data ostatniej zmiany:   28.05.2019 11:47 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Danuta Liszewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Teresa Felczak
Data wytworzenia informacji:  07.03.2019
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2019 14:00
Data weryfikacji:   08.05.2019 14:00
Data ostatniej zmiany:   08.05.2019 14:00 Rejestr zmian