Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Placówka Opiekuńczo - Wychowawczą Typu Rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie

http://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/

Kategoria menu:Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających


|2|
Spis informacji publicznych (2)
Protokół kontroli
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  31.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2021 17:06
Data weryfikacji:   06.02.2021 17:25
Data ostatniej zmiany:   06.02.2021 17:25 Rejestr zmian

Zarządzenie nr 34/2018 Dyrektora P.C.P.R w Kłodzku z dnia 31.12.2018 w sprawie przyjęcia planu kontoli na 2019

Wystąpienie pokontrolne
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  31.12.2017
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2021 17:19
Data weryfikacji:   06.02.2021 17:25
Data ostatniej zmiany:   06.02.2021 17:25 Rejestr zmian

Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.10.2017