Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Placówka Opiekuńczo - Wychowawczą Typu Rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie

http://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/

Kategoria menu:Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje


|1|
Spis informacji publicznych (1)
Uchwała NR 279/2014 Zarządu Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Felczak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Teresa Felczak
Autor ostatniej poprawki:   Teresa Felczak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  15.01.2015
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2021 17:58
Data weryfikacji:   06.02.2021 17:59
Data ostatniej zmiany:   06.02.2021 17:59 Rejestr zmian

Uchwała NR 279/2014 Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie zattrudnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego nr 5 z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Słoneczna 13.